Dr. Ülkü Gürışık

 

Dr. Ülkü Gürışık FRCPsych. Fellow of British Psychoanalytical Society

Ülkü Gürışık Kimdir?

Fellow of Royal College of Psychiatrist (Psikiyatristler Kraliyet Koleji Fellow’u, Londra)

Fellow of British Psychoanalytical Society (Britanya Psikoanaliz Cemiyeti Fellow’u, Londra)

Founder Member of International Forensic Psychotherapy Association (İnternasyonel Adli Psikoterapi Derneğinin Kurucu Üyesi, Londra )

Member of International Psychoanalytical Association (İnternasyonel Psikanaliz Derneği Üyesi)

Member of European Psychoanalytical Federation (Avrupa Psikanaliz Federasyonu Üyesi)

Member of International Group Psychotherapy Association (İnternasyonal Grup Psikoterapi Derneği Üyesi)

Dr. Ülkü Gürışık 1962 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuştur.

Psikiyatri Uzmanlığını Ankara Üniversitesi Psikiyatri Kliniğinde 1967 yılında almıştır.

Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Öğretim Görevlisi olarak 1967-1969 yılları arasında çalışmıştır.

1969-2002 yılları arasında 1 yıl Cambridge de daha sonra da Londra'da Psikanalitik eğitim ve öğrenimine devam etmiştir. 1970-1974 tarihleri arasında Psikiyatrist, 1974-1979 tarihleri arasında Tavistock ve Portman NHS Trust'da Başasistan olarak görev yapmış, 1979 da Portman Kliniğine Consultant olarak atanmıştır. Psikiyatrist ve Psikoterapist olarak Portman Kliniğinde Ekim 2001 yılına kadar görev yapmıştır. Emekli olduktan sonra 2002 yılında Tavistock ve Portman Kliniği tarafından Honorary Consultant ünvanı verilmiştir.

MESLEKİÖZGEÇMİŞ (CURRICULUM VITAE)

 

İSİM                         : Ülkü GÜRIŞIK

DOĞUM TARİHİ         : 25.04.1939

DOĞUM YERİ             : Adana

ADRES                       : Sancak Mah. 259.Sokak No:1/4 Çankaya/ANKARA

EĞİTİM                      : Kurtuluş İlkokulu, Adana (1945 - 1950)

                                   Adana Kız Lisesi (1950 - 1956)

TIP FAKÜLTESİ             : İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (1956 - 1962)

AKADEMİK ÜNVANLAR: Tıp Doktoru–İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi(1962)

                                     Psikiyatri Uzmanı–Ankara Üniversitesi, Psikiyatri Kliniği(1967)

         Fellow–Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Kliniği (1967)

Associate Member of British Psychoanalytical Society,  

Londra (1975)

Member of Royal College of  Psychiatrits, Londra  (1980)

Member of British of Psychoanalytical Society, Londra (1988)

Fellow Royal College of  Psychiatrits, Londra  (1996)

 

 

 

MESLEKİ GÖREVLER:

1962-1963              Sosyal Sigorta Hastanesi Adana

1963-1967              Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği

1967-1969              Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği

06/1970 -10/1970     Senior House Officer, Fulbourne Hospital, Cambridge İngiltere

11/1970-05/1971      SHO Claybury, Hospital Essex İngiltere

07/1971-02/1974      Clinical Assistant, Claybury, Hospital Essex İngiltere

02/1974-06/1977      Registrar, West Middlesex Universty, West Middlesex Hospital, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniği İngiltere

1974-1977               Senior Registrar, Portman Clinic & West Middlesex Hospital Londra -İngiltere

1977-1979               Senior Registrar, Portman Clinic Londra –İngiltere

1979-10/2001           Consultant Psychotherapist Portman Clinic Londra - İngiltere

1980-1981               Consultant Psychiatrist

                             Queen          Charlotte Hospital, Premature Baby Departmant

1993-2001               Lecturer in Portman Clinic Diploma Course Brisths Post – Gradute Medical Federation & London University

2001 to date         Honorary Consultant. Psychotherapist The Tavistock & The Portman Clinic

 

 

 

 

 

EĞİTİM:

Portman Kliniği Kurslarında Eğitim ve Danışmalık

1975-2001              a. Haftada iki günlük kurslar,

b. Yılda iki kez düzenlenen üç günlük kurslar,

c. Haftalık grup terapi seminerlerinde eğitim ve danışmanlık.

1990-2001               Portman Clinic ve British Postgraduate Medical Federation Londra Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Forensic Psikoterapi Diploma kursunda eğitim ve  danışmanlık (supervizyon).

1985-1988               London University The University College Hospitol Psychotherapy Departmanında aylık seminerlerde eğitim ve danışmanlık.

1988-1990              Tho Moss Side & Park Lane Special Hospital (Forensic hastalar için)

Ayda bir tüm gün klinik şefleri, baş asistan, asistan ve hemşirelere psikodinamik kuramlar uygulama eğitimi ve danışmanlığı.

1991-1992               Isle of Wight Psyhcotherapy Department. (Ayda bir)

                             a. Psikodinamik kuramlar ve psikoterapi teknikleri üzerine eğitim ve danışmanlık,

                             b. Grup terapi danışmanlığı,

(Meme kanserli hastalar için yapılacak grup terapisinde klinik şefi ve cerrahi hemşiresine)

1979-1995               Yılda iki kez Ankara Üniversitesi Psikiyatri Kliniği asistan eğitimi ve danışmanlığı.

1990-2000                  Aile İçi Cinsel İstismar Kurs Başkanı

2002-2007      Hacettepe Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi, Başkent ve Gazi Üniversitelerinde Eğitim ve Seminer.

1990-2000                     

 

DANIŞMANLIK (SUPERVIZYON):

1985-1993               Portman Clinic, Maudsley Hospital & University College Hospitol, Senior Registrars (Baş Asistanlar) & Sosyal Hizmet Uzmanları, Uzman Psikolog ve Psikoterapistler danışmanlık.

1986-1989               British Association  of Psyhcotherapists öğrencilerine grup danışmanlığı. (supervizyon)

1991-1992               Aylık Isle of Wight Psycotherapistlerine bireysel psikoterapi danışmanlığı ve grup psikoterapi danışmanlığı.

1992-1996               British Postgraduate Medical Federation Forensic Psycotherapy Diploma Course 1 ve 2. yıl öğrencilerine danışmanlık.

1995-1996               Cambridge Psychotherapy Departmanı Senior Registrar’ına  (Baş Asistan) danışmanlık.

 

STUDY GROUP & WORKSHOP (ÇALIŞMA GRUBU YÖNETMENLİĞİ):

1987-1992               Forencis Consultant Psikiyatristler ve baş asistanlarla problem hastalar ve kurum içi dinamikleri tartışılmıştır. (Portman Clinic, Londra).

1986-87-89-91-92      “3 gün denemeli grup psikoterapi” Türkiye Grup Terapi Cemiyeti International.

93-94-95-97-98-99     Konferans – Sempozyumlarında üç gün süreli grup psikoterapi workshopları.

2001-2002-2005        Bergama Turkey.

 

Ağustos 1989           “Psychoanalytical group with Acting Out patients” – The Portman Clinic Experience. Xth International Congress of Group Therapy, Amsterdam, Holland

Ocak 1991               “GroupInaction: The Abuser and the Abused” IInd Pacific RIM Regional Congress, Melbourne, Australia.

Eylül 1993               “Group Therapy Supervision Technique” A joint workshop with Dr Ian Martin, Melbourne, Australia. IIIrd Pacific RIM Regional Congress International Association of Group Therapy, Taipei, Taiwan.

Kasım 1993             “Group therapy with the Forensic Patients: Assessment selection and preparartion, beginning of the group in action , power and authority, technique of leadership”. 3 day workshop at the Portman Clinic Diamond Jubilee Conference on Understanding of Dangerousness, London

Ağustos 1995           “2 days Forensic Psychotherapy” 12th Cangress International Group Psychotherapy Forensic Psychotherapy Section A joint workshop with Dr. E. Welldon), Buenos Aires, Argentina

Eylül 2002               “Analitik grupta Grup  İçi Şiddetin ele alınışı” 4. İzmir Psikoanaliz ve Psikoterapi  Günleri, İzmir Turkey

Eylül 2003               “Geçmişin Bugüne Düşen Gölgesi : Preodipal odipal dönemlerin etkileşimi”. İzmir Turkey

Eylül 2004               “Bireyin gelişiminde bağımlılıktan bağımsızlığa doğru yolculuk”. İzmir Turkey

Eylül 2005               “Odipal dönem ve sonrası”. İzmir Turkey

Nisan 2004              “Bağımlılıktan bağımsızlığa doğru yolculuk” Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Departmanı İstanbul Turkey.

Nisan 2002              “Yaşam Boyu Psikopatoloji” Gazi Günleri Belek Antalya Turkey

 

 

LECTURES GIVEN AT NATİONAL AND İNTERNATİONAL CONFERENCES:

National Conferences

December 1979       “Silent & Speech: a Case Study” the British Psychoanalytical Institute, Scientific Meeting. London

February 1983         “Management & Treatment of A Violent Couple”. A joint presentation with Dr N Temple and Mr D Campbell 1 British Psychoanalytical Institute Applied Section. London.

June 1984               “The Meaning of Baby Snatching” - European Forensic Psychotherapy Symposium, London.

February 1987         “Silence is Golden! Is it?” - main speaker, The British Association of Psychotherapists, Scientific Meeting, London.

January 1988           “Who Seduced Who: Incest” - main speaker - British Association of Psychotherapists Scientific Meeting, London.

February 1988         “Incest - The Inner World of Perpetrator” - Main Speaker - The Oakwood Hospital, Surrey.

May 1988               “Silent v Speech” - Main speaker - Cambridge Psychotherapy Department. Cambridge

November 1990       “Psychopathology of the Perpetrators of Child Sexual Abuse” - The Tavistock Ciinic, London

May 1991               “Sexual Misuse of Children - the Legacy of a Lifetime” -

- National New Parent Infant Network (NEWPIN), London

July 1991                “Psychodynamics of Police Work” - Hertfordshire Police H.Q. Hertfordshire,

October 1991          “Understanding of the Rapist and the Victim” - National New Parent Infant Network (NEWPIN), London

November 1991       “Psychopathology of the Perpetrators of Child Sexual Abuse” - The Tavistock Clinic, London.

February 1992         “Working together - Is it Working T’ Main Speaker and Chair person, International Child Sexual Abuse. Conference, London

 

March 1992             “Interaction between the Sexual Abuser and the Abused”

- Shoreditch Psychotherapy Centre, London

March 1992             “The Dynamics of the Network in the Treatment of Sexual Offenders: A Plea for the Perpetrator” - international Association for Forensic Psychotherapy Conference. London.

May 1992               “Psychopathology of the Female Child Sexual Perpetrator”, The Tavistock Clinic, London.

February 1994         “Violence and Dangerousness: An Overview” Inner London Probation Service, London.

March 1994             “Munchausen by Proxy or Murder?” - Adolescent Department Scientific Meeting, Tavistock Clinic, London.

May 1994               “Assessment and Management of Violent and Sexually Deviant Patients” - main speaker - National Practitioners Group for Mentaliy Disordered Offenders, Coventry.

January 1995                    The meaning and the Management of Violence” Whittington Hospital, London.

May 1996               “Group Psychotherapy with Criminal and Sexually Deviant Patients” - main speaker - International Group Psychotherapy Congress, İzmir Turkey

May 1987               Dealing with Naked Aggression in Group Therapy” - Main speaker - İnternational Group Psychotherapy Congress, İzmir Turkey.

May 1988               “Management of Counter-transference with Acting out Patients in Group” - main speaker - International Group Psychotherapy Congress, İzmir, Turkey.

August 1989            Violent Encounter and its aftermath in Group Anaiysis”

- Read at the Xth İnternational Congress of Group Psychotherapy. Amsterdam Holland

June 1990               “Child Sexual Abuse within the Family - An İnterAgency Perspective” - XVI İnternational Congress of the İnternational Law & Mental Health, Toronto. Canada.

January 1991                    “Child Sexual Abuse” - The İmpact on the Professional”

- Second Pacific RİM Regional Congress, Melbourne. Australia.

May 1991               “Turkish Association of Group Psychotherapy” - Pergamon. Turkey.

June 1991               “Incest: Why the mothers keep quiet” - l7th Congress of Law & Mental Health, Leuven, Belgium.

September 1993      “Problems encountered in the treatment of Child Sexual abuse perpetrators and victims in the same group” - 3rd Pacific Rim Regional Conference İnternational Association of Group Therapy, Taipei. Taiwan

April 1994               “Challenges to the treatment process and how to survive them” - main speaker - IIIrd İnternational Forensic

Psychotherapy Conference, Haig, Holland

October 1994          “Silent Mothers: Child Sexual Abuse” - Main speaker. Conference 2000 GP Postgraduate Training Conference, Kusadasi. Turkey.

March 1995             “Principles of Group Therapy” İzmir University, İzmir, Turkey.

March 1995             “Selection criteria for Group Therapy” Ankara University, Ankara. Turkey.

August 1995            “Is it possible to treat sexual abuse perpetrators and abuse victims in the same group. - Main speaker - l2th Congress of International Group Psychotherapy, Buenos Aires. Argentina.

Kasım 2005             Sadomazokizim Günlük Hayata Yansımaları 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi Erzurum.

Nisan 2005              “Cinsel tecavüz ve tecavüzcünün psikopatolojisi” Hacettepe Üniversitesi Çocuk Psikoterapy departmanı Ankara Turkey

 

Eylül 2002               “Süperego gelişimi ve Psikopatolojisi” Konuşmacı Celal Odağ Tartışman Ülkü Gürışık 4. İzmir Psikoanaliz ve Psikoterapist günleri İzmir Turkey

Eylül 2003               “Preodipalden odipale, Nevrozlare yeniden bakış” Mr. Rustin Tartışman Ülkü Gürışık 5. İzmir Psikoanaliz ve Psikoterapist günleri İzmir Turkey

Eylül 2004               “Psikoanalizde yeni gelişmeler”  Mrs. Margot Tartışman Ülkü Gürışık 6. İzmir Psikoanaliz ve Psikoterapist günleri İzmir Turkey

Eylül 2005               “Odipal” Prof. Vamık Volkan Tartışman Ülkü Gürışık 7. İzmir Psikoanaliz ve Psikoterapist günleri İzmir Turkey

 

 

CONSULTATON

1989 to date           To various Senior Registrars, psychologists, social services, probation services.

March 1991             Joint consultation to a number of G.P’s, Isle of Wight.

September 1995 to date Group Supervision of North East London Probation Service.

 

I am in the process of setting up consultation and supervision for psychologists and probation officers at Sandwell Hospital and Community Health Services Mental Health Unit, Birmingham.

 

 

MANAGEMENT

1980 - 1987            Member of Medical Staff Committee

1985 - 1986            Vice-Chairman of Medical Staff Committee.

 

1986 to date           The Portman Ciinic representative at Regional Psychiatric Advisory Committee

Sept 1988 - 1990     Member of Professional Staff Committee

April 1989 - 1991      Vice Chairman of PSC

1990 to date           The Head of Medical Discipline.

 

 

 

CONFERENCES ORGANISED

February 1992         A three day “small group workshop”. The Portman Clinic’s Child Sexual Abuse Conference, London.

Jan- Feb 1992          I organised a three day İnternational Multidisciplinary Conference on Child Sexual Abuse in London,

“Working Together, is it Working?”.

May 1993               One day conference for visiting Swedish psychologists and psychotherapists, Portman Clinic, London.

 

PUBLICATIONS:

“A Double Blind Clinical Trial” - the Effectiveness of Thioridazine, Chlorpromazine and Placebo. Dr. C. Berker and Dr. U. Gurisik. Bulletin of Psychiatry, Ankara University Publication. (1965)

“Speech & Silence – A Case Study” The Bulletin of the British Pychoanalytical Society. (11  Dec. 1978)

“Challenges to the Ambulatory Process and How to Survive Them – A Case Study”  Challenges in Forensic Psychotherapy Forensic Focus 5 Ed. H. Van Marle Jesica Kingsley Publishers. (1997)

"The Flasher" Practical Guide to Forem sie Psychotherapy Ed. E.V. Weldon & C.Vanvelsen Foresie Focus 3 Yessica Kingsley Publishers 1997 Mr. Rustin, Mrs. Margot

"Female Prostitution" A Practical Guide to Forem sie Psychotherapy Ed. E.V. Weldon & C.Vanvelsen Foresie Focus 3 Yessica Kingsley Publishers 1997 Mr. Rustin Mrs. Margot

 

PROFESSIONAL MEMBERSHIPS:

Royal College of Psychiatrists

British Psychoanalytical Soceiety

European Psychoanalytical  Federation

International Psychoanalytical  Association

International Psychoanalytical  Association Training Commite Ad. Hoc member for Turkey (1998-2000)

International Association of Group Psychotherapy

Association for Psychoanalytical  Psychotherapy in the NHS

Founding Member of International Forensic Psychotherapy

 

ONURSAL ÜYELİKLER:

Fellow’ luk Ünvanı Royal College of  Psychiatrist Londra (Bu ünvan akademik başarılar ve psikiyatriye olan katkılar için Royal College of Psychiatrits Fellowship Komitesi tarafından verilir)

 

Türkiye Ulusal Psikiyatri Kongresi Düzenleme Kurulu tarafından “psikiyatriye uzun yıllar verilen hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi.

 

ÖDÜLLER:  

1. lik ödülü Türkiye Nöro Psikiyatri Cemiyeti (Anne oğul insesti makasiyle) (1967)

-----------------------------------------*************************-----------------------------------------

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ev Tel.   : 0312 442 30 16

Cep Tel : 0532 206 37 37

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !